logo Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich

Stowarzyszenie "Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb"
otrzymało dofinansowanie w wysokości 7000 zł
na realizacje zadania pn. "Aktywny Jastrząb"
ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

logo mazowsze serce polski