logo Mazowsze dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie "Gąsawianki" otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 000,00 zł
na realizację zadania pn. "Wiedza to klucz do sukcesu"
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

logo mazowsze serce polski