Logo programu MALUCH

Gmina Jastrząb otrzymała dotację na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą  sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb” z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” (moduł 1).

Dotacja wynosi 80% tj.  478 265,00 zł,

Wkład własny 91 837,00 zł,

Całkowity koszt projektu 570 102,00 zł,

Projekt dotyczy: Przygotowania terenu pod budowę, rozbudowa i przebudowa części istniejącego budynku w tym prace wykończeniowe, zagospodarowania terenu oraz wyposażenia sal.

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą  sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb - zdjęcie 1
Rozbudowa i przebudowa ze zmianą  sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb - zdjęcie 2