loga WFOŚiGW MKiŚ

"Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej" dofinansowano dzięki wsparciu
Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

wfosigw.pl                                                                www.gov.pl/web/klimat