loga WFOŚiGW MKiŚ NFOŚiGW

"Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Woli Lipienieckiej Małej" dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

wfosigw.pl                                 www.gov.pl/web/klimat                               www.nfosigw.gov.pl