Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl