Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrząb dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 128 573,00 zł
www.wfosigw.pl