Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców gminy Jastrząb dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 000,00 zł
www.wfosigw.pl