Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 191 114,11 zł
www.wfosigw.pl