Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6 918,75 zł
www.wfosigw.pl