Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 29 856,18 zł
www.wfosigw.pl