Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego dla OSP w Nowym Dworze dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 9 611,25 zł
www.wfosigw.pl