INFORMACJA

Informujemy,
że zmienił się termin wywozu odpadów komunalnych i biodegradowalnych
z dnia 08.07.2024 r. na 04.07.2024 r.