Starostwo Powiatowe w Szydłowcu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Szydłowiecki od 1 stycznia 2018 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym, określonym w/w ustawą.

Pomoc prawna udzielana będzie w poszczególnych gminach według poniższego harmonogramu:

Punkt nr 1 usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcowie prawni oraz adwokaci.

Adwokat Milena Pietrasiewicz

  1. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (I półrocze) we wtorki i piątki w godzinach 15.00-19.00 oraz w środy w godzinach 8.00-12.00.
  2. w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. (II półrocze) w środy w godzinach 8.0-12.00 oraz w piątki w godzinach 15.00-19.00.

Radca Prawny Michał Syzdoł

  1. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (I półrocze) w poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00-19.00.
  2. w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. (II półrocze) w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 15.00-19.00.

Punkt nr 2 prowadzony przez organizację pozarządową pn. Fundacja Togatus Pro Bono ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn usytuowany w lokalach biurowych znajdujących się w budynkach:

  1. Urzędu Gminy w Orońsku ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w poniedziałek w godz. 12.00-16.00.
  2. Urzędu Gminy w Jastrzębiu Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny we wtorek w godz. 12.00-16.00.
  3. Urzędu Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w środę w godz. 12.00-16.00.
  4. Urzędu Gminy Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w czwartek w godz. 10.00-14.00.
  5. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w piątek w godz. 10.00 - 14.00.

Punkty pomocy prawnej nie podlegają rejonizacji, co oznacza, że każda osoba uprawniona do uzyskania takiej pomocy otrzyma ją w dowolnym punkcie.