loga - Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska Fundusz Spójności

GRUPA BST na zlecenie Gminy Jastrząb realizuje badanie dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji do Gminnego Programu Rewitalizacji. Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu.